Fremtidens hjemmesideVelkommen til
Haveforeningen Fremtidens hjemmeside


Haveforeningen er oprettet 17. oktober 1909.
Vi er Lersøparkens/Kolonihaveparkens mindste,
men ældste, haveforening med i alt 34 haver.
Vores adresse er Rørsøstien 4-70, 2100 København Ø.,
og er beliggende i bydelen Bispebjerg (
tidligere Ydre Østerbro), lige overfor Ryparken Station

 

Jeg har  været inde på vores haveforenings mail-adresse og hjemmeside hvor jeg læste følgenøde:

”8.5.2016:Julle lagde en kommentar på din hjemmeside: http://www.hffremtiden.dk/53064228 : Se venligst dette brev som fortæller alt om kolonihaveforbundet.  Gå ind på Google søg 1. hvilke interesser varetager kolonihaveforbundets formand”

Og

”8.5.2016: Henning lagde en kommentar på din hjemmeside: http://www.hffremtiden.dk/53064228

Skift hele ledelsen ud, det er en gammel mand der styrer det hele. Han tror stadig det hele styres fra Dronnings Tværgade, vi lever ikke i år 1930.  Ønsker ingen kommentar på e-mail”

 

Jeg har efterfølgende læst det anonyme brev (hvorfor tør vedkommende ikke stå frem?), med følgende brevhoved: ”Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU Alm.del – bilag 427 – Offentligt”.

Det gennemgående træk i brevet er en stor utilfredshed med Kolonihaveforbundets formand, Preben Jacobsens som – ifølge forfatteren – ikke tjener medlemmernes interesser.


Jeg vil ikke kommentere indholdet i brevet men fortælle om en af de erfaringer vi har med Kolonihaveforbundet.

 

I forbindelse med at Københavns Statsforvaltning i 2009 udstedte en skrivelse om at det ikke mere var tilladt for kommunerne at tage en lavere leje (men skulle følge akademisk udregnet markedsbestemt leje) gik Kolonihaveforbundet i spidsen (støttet demokratisk op af Kongressen) i et udvalg under Miljøministeriet for at få afskaffet den ny-indførte markedsleje, og erstattet at den tidligere prisudvikling på ca. 2% p.a.

Folketinget besluttede efterfølgende at det fremover skal være op til de enkelte kommuner at beslutte om der skal opkræves markedsleje eller en årlig pristalsregulering.

Vi sendte derefter nedenstående brev til samtlige medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation (uddrag):

 

Vi var glade for at Folketingets flertal støttede vores synspunkter, som var nedenstående:

·        At kolonihaveområderne fortsat skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden,

·        At det skal være et økonomisk realistisk fritidstilbud for alle dele af (by)befolkningen,

·        At alle på lige for har adgang til at komme i betragtning til en kolonihave,

·        At der skal være en offentlig tilgængelig venteliste

 

Vi er lejere på en af Københavns kommunes grunde, og har været dette siden 1909.

 

·        Vi bor klods op af Helsingør Motorvej/Lyngbyvej og Ringbanen.

·        Om nogle få år vil vi have den   Fly-ower-Nordhavnsvej lige uden for døren.

·        Vores haveforening ligger placeret ovenpå en tidligere sø/mose – Lersøen/Rørsøen, som i perioden fra 1880’erne til 1920’erne blev opfyldt med latrin og affald.

·        Vi er en såkaldt overnatningshave/kolonihave og må derfor kun overnatte 7 måneder om året, i perioden 1.4-31.10. Langt de fleste af husene er af en sådan beskaffenhed, at de fleste kun overnatter c. 4 måneder om året. Det er for koldt at overnatte i husene i ydermånederne.

·        Vi må kun bebygge arealet med 15 %, som er mindre end de ofte 20 % - 25 % som fx villaer må bebygge.

·        En del af de haver, der ligger lige op ad Lyngbyvej, fik oversvømmede deres haver i forbindelse med de store oversvømmelser i 2010 og 2011,

·        I 2008 betalte hvert medlem 3.800 kr. i ekstra kontingent til etablering af hegn omkring haveforeningen grundet massehærværk og 2 kolonihave der blev brændt – vinteren 2007/2008

 

Vi har de sidste 12 år haft åbne ventelister – se vores hjemmeside www.hffremtiden.dk

 

Vi er i alt 34 haver i Haveforeningen Foreningen. Vi har følgende medlemssammensætning:

 

·        45 voksne kolonister

·        22 børn

·        14 pensionister/efterlønsmodtagere (31 %)

·        16 enlige (47 %)

·        31 på arbejdsmarkedet (69 %)

·        6 enker/enkemænd

 

En stor del af vores enlige medlemmer vil have svært ved at klare en højere leje, ligesom en del af de ældste pensionister uden arbejdsmarkedspension også vil have samme problemer. Hvis man er enlig pensionist er det helt umuligt at betale mere.

 

De fleste haveforeninger på kommunalt ejede jorde i Københavns har indgået en ny lejeaftale med virkning fra juni 2011, som gælder til 2025. Denne indebærer blandt andet en stigning i lejen – beregnet efter et fiktivt markedslejeprincip. For eksempel ligger vores haveforening på et område der er fredet (jf. Frednings- og udviklingsplan for Lersøparken/Kolonihaveparken 2009), foruden at vi er ”varig have”, jf. Kolonihaveloven af 2001.

 

Kommunen var ufravigelig i deres krav om udlejning efter markedslejeprincippet, med henvisning til en afgørelse i Københavns Statsforvaltning i 2009

Vi er, ifølge tidligere lejekontrakt fra 1992, blevet reguleret i forhold til forbrugerprisindekset - lige indtil 2009, hvor Statsforvaltningen kom med deres afgørelse om at kolonihaver ikke må udlejes til over eller under markedslejeprisen.

 

På vores ekstraordinære generalforsamling 30. marts 2011 besluttede vi at tiltræde forslaget om ny lejekontrakt med Københavns kommune. Dette under forudsætning af at der skulle være en genforhandling af kontrakten såfremt markedslejebegrebet blev afskaffet ved ændring af lovgivningen.

 

Neden for en oversigt over hvad årslejen er efter markedslejebegrebet og hvad det ville være såfremt forbrugerprisindekset fortsat bruges som reguleringsmekanisme.  

 

 

Jordleje pr. år

 

 

 

 

 

 

Ved ny

 

Ved tidl.

 

lejekontrakt

 

lejekontrakt

 

(markedsleje)

 

(prisindeks – estimeret 2 % årlig lejestigning)

 

 

 

 

År

 

Medlem

      Medlem

 

Pris pr. kv.m.

pr. år

       pr. år

 

 

 

 

2010

4,189 kr.

1.926

1.926

2011

4,30 kr.

1.977

1.976

2012

4,55 kr.

2.092

2.031

2013

5,09 kr.

2.340

2.058

2014

5,34 kr.

2.455

2.099

2015

5,59 kr.

2.570

2.141

2016

6,19 kr.

2.846

2.184

2017

8,57 kr. .

3.940

2.227

2018

11,50 kr. .

5.287

2.317

2019

13,72 kr.

6.307

2.364

2020

15,98 kr.

7.347

2.411

2021

16,30 kr.

7.493

2.459

2022

16,63 kr.

7.645

2.508

2023

16,96 kr.

7.797

2.559

2024

17,30 kr. .

7.953

2.610

2025

17,64 kr.

8.110

2.662

 

I 2011 steg forbrugerprisindekset med 2,6 %

I 2012 steg forbrugerprisindekset med 2,8 %

I 2013 steg forbrugerprisindekset med 1,3 %

Disse tal er brugt som udgangspunkt i sidste kolonne

I årene fra 2014-2025 er der brugt 2 % som stigningstakst

 

 

Ved brug af markedslejeprincippet vil lejen i 2025 mere end tredobles, set i forhold til hvis man brugte forbrugerprisindekset.

 

Derudover skal lægges de øvrige driftsudgifter af kolonihaven, såsom vand, renovation, vedligeholdelse, forsikringer, administration etc.

 

Vi står endvidere over for at skulle kloakeres, hvilket vi finder fornuftigt, set i forhold til miljøet. Vi har forespurgt Københavns kommune hvad dette vil komme til at betyde – rent økonomisk - for vores medlemmer.

 

Kommunen skriver i et svar til os pr. 13.02.12 følgende.

·        Det forventes at der bliver vedtaget en ny spildevandsplan i 2012 (er senere udskudt til 2014 – brev af 17.9.2013) som indebærer at alle kolonihaver skal kloakeres senest i 2025. (Det forventes at starte i 2018/2019 – brev af 17.9.2013)

·        Kommunen skal som grundejer stå for kloakeringen og tilslutningsbidraget

·        Lejer sørger for tilslutningen fra de brønde som kommunen etablerer på hver grund og ind til kolonihavehuset,

·        Tilslutningsbidraget vurderes til at koste mellem 35.000 kr. til 58.000 kr., afhængig af om der kun kloakeres for spildevand. (Der arbejdes for nedsættelse af dette – brev af 17.9.2013).

·        Intern hovedkloak og stikledninger vurderes til at koste mellem 30.000 kr. til 100.000 kr. pr. lod

·        Tilslutning til hver havelod c. 15.000 kr. til 20.000 kr.

 

Uagtet finansieringsformen bliver det en stor udskrivning for hvert medlem. Kommunen vil som ejer skulle stå for etablering af kloakering og tilslutningsbidraget.

 

Undertegnede havde efterfølgende et tæt samarbejde med de 2 partier i BR der støttede os: Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten.

 

Og forbundet støttede os i vores arbejde for at få afskaffet markedsleje.

Og det hele endte med at markedslejen blev afskaffet – til stor gavn for kolonisterne.

Jeg kan nævne flere sager, hvor forbundet har støttes os. Det vil jeg vende tilbage til såfremt der er ønske om dette.

 

 

Med venlig hilsen

 

På vegne af Haveforeningen Fremtiden

Jørgen UllmanDer åbnes ikke for nyopskrivning til ventelisten i 2016. Det er endnu ikke besluttet hvornår vi åbner.

Se hvad nummer du er på ventelisten.


 HVIS DU HAR EN KOLONIHAVESANG DU ØNSKER PÅ HJEMMESIDEN - SEND DEN TIL hffremtiden@hotmail.dk


NYTTIGE LINKS TIL BLANDT ANDET NORDHAVNSVEJENS TILSLUTNING TIL LYNGBYVEJ/HELSINGØR MOTORVEJ SAMT FREDNING AF KOLONIHAVEPARKEN/LERSØPARKEN OG TIL DE ØVRIGE HAVEFORENINGER I LERSØPARKEN

SE JUBILÆUMSSANGEN TIL HAVEFORENINGENS 100 ÅRS JUBILÆUM

ALLE SANKT HANS-TALER SIDEN 2006 + MIDSOMMERVISEN

Sidst redigeret 30.06.2016

 

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Jørgen Ullman | Svar 03.03.2016 16.57

Hej Lea. Vi skriver desværre ikke op i år, og det varer nok nogle år før vi ny-opskriver igen. Vi har 14 på venteliste og kun 34 haver.

Lea Helene Adelsten Olsen | Svar 29.02.2016 18.02

Hejsa,
Min kæreste og jeg og vores lille datter er meget interesseret i at blive skrevet op på jeres venteliste. Er der planlagt nogen ny-opskrivning? HilsenLea

Jørgen Ullman | Svar 11.05.2015 16.09

Hej Torben og Emma
Der en ny-opskrivning lørdag d. 22. august kl. 10.00. Sted angives på hjemmesiden inden opskrivningen

Torben Luplau og Emma Calope | Svar 04.05.2015 18.03

Hej kære kolonihaveforening
Jeg hedder Torben og er 63 år ung og Emma er kun 52 år ung
Vi bor i en lejlighed tæt på HF fremtiden
Tlf 21 20 70 81

Anders | Svar 03.01.2015 00.47

Super hjemmeside med en masse god information.
Godt nytar 🎈🎉

Jørgen Ullman 05.01.2015 17.08

Hej Anders..
En god tilbagemelding. Tak

malene ludvigsen | Svar 13.07.2014 13.48

Hej mit navn er malene og er tupperware konsulent er der nogle der kunne tænke sig at holde en demonstration så kontarkt mig på 81312520 gode gaver gives

Pia / 6 | Svar 29.10.2013 21.00

Super fint - godt arbejde ! Glædelig vinter og happy gensyn i foråret 14 :0)

Anne Roepstorff | Svar 19.03.2012 09.23

Rigtig fin hjemmeside!! Tillykke til os Men j ville gerne læse om ny tilslutning ml Lyngbyvej og Nordhavnsvej, men kan ikke finde dokument! Hvem kan hjælpe?

Jørgen Ullman 20.03.2012 17.36

Hej Anne..
Du kan gå ind under blokken "Sange og aktiviteter" og underblokken "Nordhavnsvej" Her står den aktuelle situation beskrevet.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.08 | 11:40

Hej Anne Mai. Da vi stadig har venteliste, skriver vi ikke op i år - og sandsynligvis heller ikke næste år.

...
07.08 | 22:10

Hej
Vi er en lille familie som meget gerne vil på venteliste til jeres kolonihaver. Hvad skal vi gøre for at realisere dette?
De bedste hilsener
Anne Mai

...
13.05 | 18:03

Jeg henviser til mine kommentarer på forsiden på nærværende hjemmeside.

...
08.05 | 16:41

Ønsker ingen kommentar på e-mail

...
Du kan lide denne side